Sunday, October 30, 2011

猛鬼故事 -- 唔好去睇啊!!

我发觉我真系一个好不负责任嘅 blogger


人地都介绍d好睇又过瘾嘅戏
我就专系同大家讲边套系千祁唔好晒钱丢落咸水海

今集讲到最近电台好 hit 嘅 <<猛鬼故事>>;
话乜香港好耐冇鬼片
胆小者千祁唔好入场

我顶你个肺啊!
所以话,d 香港片真系越来越堕落

你话黄精笑口常开走去拍鬼片,有几恐怖真系可想而知

再来个叶粘身套套都谈情说爱,唔好玩野啦啊大佬啊

我地 d 普通市民,十蚊鸡入场睇戏都觉得奢侈噶!


话说呢套戏分两 part --> 黄精“课室”同埋叶粘身“旅游”

先讲“课室”

伞挺挺嘅癫人演技其实真系有令我跌下眼镜嘅
只不过个拍摄手法真系麻麻
个厕所灯闪下闪下,个门呯呤嗙啷咁撞多两下就话吓人
仲有个抽风机咁样飞出来,你唔再搞笑d?
我真系接受唔到咯

d 学生飞起来个阵仲搞笑,个妆都唔错
不过如果我要睇d鬼咁飞法,我去睇让子弹飞都劲d 啊

再讲"旅行"
皱瘦呐系靓女我知
裸仲纤系靓仔我亦都知
好彩仲有四条粉肠系度搞搞震笑返两野,都算唔话得
个首M歌又真系几朗朗上口
肥婆,我爱你

之但系,我要睇恐怖片啊
我靓靓嘅瞪黎阴,个红唇性感得来有d feel
食食下steambot 食到连手指都住返餐
仲要死不瞑目俾裸中纤插多两野先断气

让我捻返起十几廿年前黄 sir人肉叉烧包...

除此之外
我真系唔知导演想点
个恐怖点...系边咧?
就连个水喉开咗又关咗又开
我都feel唔到有几咁恐怖咯
我又又又又接受唔到咯!!

等我仲要发挥我无限的想象力
想象等阵有d咩野会跳出来吓一吓你过下瘾

冇,乜都冇

先至令我觉得

我捻多咗啦
自己吓自己

真系%&*(*#^*%$@

套戏完全激发我创意无限的想象力

一句到尾
想当年嘅<<僵尸道长>>我都觉得好过呢套10倍咯!!!
冇阴功啊!!!

我嘅十蚊鸡啊!!

7 comments:

哈哈。你真很另类噢。
唱衰到很够力
不过也好,这样才让我们认真地去是思考

就是不要让大众随随便便被骗钱啊~

果然不出我所料,省下十文鸡。。。XD

看到导演的名字根本都不想去看了,连download都懒惰,想不到你竟然去看。。。。。

wai - 我是看在“香港鬼故事”这一点想看,再说叶捻身有几部瞪黎阴的戏,我还蛮喜欢的。。。呵呵

睇咗你个个影评,我反而好想睇呢两出戏喔,然后再对返你个影评,一定好过瘾,哈哈哈!不过唔会去影院睇,下载或者在线睇啦更系!

Hahaha... Adore your honesty and straightforwardness :)